Laatulupaus

LAATULUPAUS TILAUSAJO H. HÄNNINEN OY

Joukkoliikennelain 48 pykälän mukainen laatulupaus.
Liikenneluvan haltija tai liikenneluvan haltijoiden yhteenliittymän on määriteltävä tarjoamiensa liikennepalvelujen laatu. Liikenneluvan haltijan on valvottava liikennepalveluja koskevan laatulupauksen toteutumista.

1. Tarjottavat liikennepalvelut
Tilausliikennettä liikennealueena koko Suomi.
Tilausajoja asiakkaan toiveen mukaisesti, kohteena erityisesti Baltian maat, Pohjoismaat sekä muu Eurooppa.

2. Palveluista sekä niiden muutoksista ilmoittaminen.
Tilausliikenteen muutoksista ilmoitamme suoraan asiakkaan sähköpostiin tai soittamalla asiakkaalle.
Käytämme myös tekstiviestejä muutoksista ilmoittamiseen.

3. Käytössä olevien matkalippujen hinnat.
A. Matkalippujen hinnat määräytyvät Oy Matkahuolto AB:n hinnaston sekä
B. Ostoliikenteen ostajan määrittämien hintojen perusteella.

4. Informaatio- ja lippujärjestelmiin kuuluminen
Yritys ei kuulu Oy Matkahuolto AB:n informaatiojärjestelmään.

5. Käytössä olevat ajoneuvot.
Tilausajo H. Hännisellä on käytössä 2 linja-autoksi rekisteröityä ajoneuvoa.

1 kpl 53+1-paikkainen turistibussi
1 kpl 16-paikkainen pikkubussi
Kaikissa ajoneuvoissa on koneellinen ilmastointi.
Kaikissa ajoneuvoissa on alkolukkolain mukainen alkolukko asennettuna.
Kaikissa ajoneuvoissa on turvavyöt.

6. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen.
Asiakastyytyväisyyttä seurataan jatkuvasti saadun palautteen perusteella. Palautetta saamme pääasiassa netin kautta, puhelimitse sekä kuljettajalle kerrottuna. Kaikki palaute käsitellään heti.

7. Valitusten käsittely, hinnan palautus, sopimusten purku ja vahingonkorvaukset.
Asiakaspalautteet ja valitukset käsitellään tapauskohtaisesti ja vastaamme asiakkaalle joko suullisesti tai kirjallisesti. Jos palaute koskee vahingonkorvausta tai hinnan palautusta, asia tutkitaan tapauskohtaisesti ja jos aihetta on, pyritään aiheutettu mielipaha tai vahinko korvaamaan asiakkaan kanssa neuvoteltavalla tavalla. Varsinaisia vahinkoja varten yrityksellä on kattava vakuutusturva.

8. Vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien käytettävissä olevat palvelut, heidän avustamisensa, siitä tiedottaminen sekä muu eri väestöryhmien tarpeiden huomioon ottaminen.
Pyrimme huomioimaan vammaiset ja liikuntaesteiset asiakkaamme sekä avustamaan heitä parhaalla mahdollisella tavalla, huomioon ottaen käytössämme olevan kuljetuskaluston.

9. Henkilökunta.
Henkilöstömme on ammattitaitoista, kokenutta sekä motivoitunutta eri matkustajaryhmien palvelemiseen. Erityisasiakkaiden kohdalla kuljettajien koulutus ja työhön opastus tapahtuu kuljetuspalvelujen tilaajan toimesta.

SUONENJOKI 21.10.2021
HEIKKI HÄNNINEN
SUONENJOKI